hetraethuyswateringen.nl

hetraethuyswateringen.nl

Finance Careers

Finance is een brede term die wordt gebruikt om zaken te beschrijven die te maken hebben met de studie, creatie, beheer en distributie van fondsen en/of investeringen. De studie van financiën omvat de processen van het opzetten, begeleiden, evalueren, plannen en betalen. Personen die betrokken zijn bij de studie van financiën zijn economen, risicokapitaalverstrekkers, bankfunctionarissen, hypotheekmakelaars, belastingadviseurs, accountants, bankiers, ondernemers en andere personen die financiële kennis hebben. Enkele van de gebieden van financiën die typisch worden gedekt door diplomaprogrammas zijn: portfoliobeheer, consumenten- en bedrijfsfinanciering, gestructureerde financiering, valutamarkten en gezinsfinanciering.

Finance curriculum wordt meestal ontwikkeld rond een bepaald gebied van het financiële systeem, zoals bankieren, verzekeren, of effecten. Twee belangrijke onderdelen van een uitgebreid financieel curriculum zijn de micro- en macro-economie. Micro-economische theorie houdt zich bezig met het ondernemingsklimaat, met inbegrip van consumenten- en bedrijfsuitgaven, investeringsbeslissingen, en productie en distributie. Macro-economie bespreekt de algemene toestand van de economie, met inbegrip van langetermijnplanning, inflatie, rentetarieven, overheidsbudgettering, internationale handel en nationaal monetair beleid.

Leren over en het bestuderen van financiële educatie is belangrijk voor degenen die succesvol willen worden in een financiële carrière. Alle studenten moeten worden onderwezen in de concepten van de verschillende modellen van financiën. Deze modellen lopen sterk uiteen en omvatten Pritzker, Gross, Lebow, Saatchi, Roth en andere financiële theorieën. Risicos op de juiste manier leren inschatten is ook van essentieel belang voor een carrière in de financiële wereld. Op het niveau van de universiteit moeten studenten ook leren over budgettering, risico, kosteneffectiviteit en investeren. Na het voltooien van een vierjarige bachelors degree in finance, moeten studenten een sterke achtergrond hebben in wiskunde, computertoepassingen, business, statistiek, en accounting om uitstekende financiële managementvaardigheden te bieden.

Sources for this article:

Get in touch